Click aici pentru a accesa Serviciile Online - Portal Medical!

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GDPR

 

Nota informare -model cerere 1(stergere) , model 2(rectificare) , model 3(acces)

 

Legislatie relevanta:
Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationalede Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal;
Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizicein ceea priveste prelucrarea datelor cu caracterpersonal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;
Legea nr.506/2004 prevede prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
Regulamentul UE 2016/679 al ParlamentuluiEuropean si al Consiliului din 27 apriel 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ceprivește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentulgeneral privind protecția datelor).